MTHFR

Rodzaj badania: Badanie molekularne
Rodzaj materiału biologicznego: Krew obwodowa pobrana na strzykawkę z EDTA lub wymaz z policzka
Opis badania: Badanie wykonane metodą sekwencjonowania, które polega na określeniu nosicielstwa mutacji w genie MTHFR związanym z metabolizmem kwasu foliowego.
Opis kliniczny: Gen MTHFR koduje enzym (reduktazę metylenotetrahydrofolinową) biorący udział w przekształceniu aminokwasu homocysteiny w metioninę. Badane są dwa polimorfizmy 677 C>T (p. Ala222Val; rs1801133) oraz 1298 A>C (p. Glu429Ala, rs1801131) genu MTHFR, które są związane z podwyższonym poziomem homocysteiny we krwi spowodowane obniżeniem aktywności i stabilności enzymu MTHFR. Podwyższony poziom cysteiny (>15 nmol/ml) uważany jest za czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (1) [zakrzepicy, choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, udaru mózgu (2)], chorób neurodegeneracyjnych (3), powikłań towarzyszących ciąży (4) [nawracające poronienia, wady cewy nerwowej]. W przypadku polimorfizmu 677 C>T wyróżnia się trzy warianty polimorficzne genu MTHFR: T/T, C/T, C/C. Posiadanie wariantu T/T i C/T wiąże się z obniżoną aktywnością i stabilnością enzymu MTHFR. Osoby będące nosicielami obu kopii TT genu MTHFR wykazują najniższą aktywność enzymu MTHFR (spadek aktywności do 30%) (5). Natomiast u heterozygot CT następuje spadek aktywności enzymu MTHFR do 65% w porównaniu do dzikiego typu CC (prawidłowa homozygota CC) (6). W miejscu polimorficznym 1298 A>C genu MTHFR zidentyfikowano trzy warianty tego genu: AA (homozygota prawidłowa), AC (heterozygota), CC (homozygota zmutowana). Wystąpienie genotypów 677 TT, 677 CT wraz z 1298 CC bądź 1298 AC powoduje znaczące obniżenie aktywności enzymu MTHFR (1).

1. Lievers K.J., Boers G.H., Verhoef P., den Heijer M., Kluijtmans L.A., van der Put N.M., Trijbels F.J., Blom H.J. 2001. A second common variant in the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene and its relationship to MTHFR enzyme activity, homocysteine, and cardiovascular disease risk. J Mol Med., 79:522–8.
2. Shimizu H., Kiyohara Y., Kato I. i wsp. 2002. Plasma homocysteine concentrations and the risk of subtypes of cerebral infarction. Cerebrovascular Diseases, 13, 1, 9–15.
3. El-Hadidy M.A., Abdeen H.M., Abd El-Aziz S.M., Al-Harrass M. 2013. C677T Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism in schizophrenia and bipolar disorder. Psychiatr Genet. [Epub ahead of print].
4. Hubacek J.A., Rynekrova J., Kasparova D., Adamkova V., Holmes M.V., Fait T. 2015. Association of MTHFR genetic variants C677T and A1298C on predisposition to spontaneous abortion in Slavonic population. Clin Chim Acta. 2;440:104-7. doi: 10.1016/j.cca.2014.11.018. Epub 2014 Nov 22.
5. Frosst P., Blom H. J., Milos R., Goyette P., Sheppard C. A., Matthews R. G., Boers G. J. H., Den Heijer M., Kluijtmans L. A. J., Van den Heuvel L. P., Rozen R. 1995. A candidate genetic risk factor for vascular disease: a common mutation in methylenetetrahydrofolate reductase. Nature Genetics, 10(1):111–113.
6. Rozen R. 1996. Molecular genetics of methylenetetrahydrofolate reductase deficiency. Journal of Inherited Metabolic Disease, 19(5):589–594

Wskazania: (-) osoby z podwyższonym poziomem homocysteiny, u których wystąpiły choroby związane z hiperhomocysteinemią, lub wśród członków ich rodzin (zakrzepica, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, udar), (-) kobiety, u których wystąpiły komplikacje ciąży (wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, nawracające poronienia, wady cewy nerwowej), (-) kobiety w ciąży lub planujące ciążę
Czas realizacji badania: 14 dni

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: +48 81 476 1845

Napisz: biuro@lbg.com.pl

Wyślij formularz kontaktowy