20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 7 telefon kom.:  728 994 605    telefon:  81 476 1845    email:  biuro@lbg.com.pl 
aktualności
poradnia
badania
zespół
lokalizacja
 

Zespół LBG

Trzon zespołu LBG stanowią leakrze i diagności laboratoryjni - wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie genetyki klinicznej oraz genetycznej diagnostyki molekularnej.

Ścisła współpraca doskonale wykształconych młodych pracowników, z kadrą, o wieloletniej praktyce, ułatwia kształtowanie najwyższych standardów i dobrych nawyków pracy w laboratorium.

Wyjątkowa atmosfera, przenikająca wszystkie nasze działania, szacunek i zaufanie do siebie nawzajem, poczucie wspólnoty i pozytywna energia sprawiają, że wykonywane przez nas badania są rzetelne, kompletne, spójne, wiarygodne i nienasuwające zastrzeżeń. Potwierdza to udzielony przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1440.

NIP: 7123032900
REGON: 060177401
KRS: 0000264844

© 2015. LBG Sp. z o.o.

Copyright © 2015,2016. LBG Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone.